image

 

 

 

Korttidsterapi

Korttidsterapi är en relativt ny behandlingsform som utvecklats ur erfarenheterna från de moderna kognitiva behandlingsmetoderna och med sina rötter i den klassiska psykodynamiska psykoterapin. En serie sessioner i korttidsterapi omfattar normalt 8 till 12 behandlingstillfällen.

Den handlar då om att man tittar på dina relationer till andra och avgränsas till ett problemområde med ett återkommande handlingsmönster som behöver förändras. Det är på denna punkt som vi ser den avgörande skillnaden från den betydligt bredare ansatsen och längre behandlingen i traditionell psykoterapi. Den här typen av terapi passar dock inte alla utan måste avgöras från gång till gång.