image

Vi finns där du finns - På tider som passar dig!

Samtalshuset är en specialistmottagning som erbjuder psykoterapeutiska behandlingar. Vi erbjuder psykoterapi och olika former av samtalsstöd till enskilda och grupper. Vi har öppet varje dag mellan 8-22, även på helgerna.

Våra mottagningar finns i trevliga lokaler, mitt i centrala Stockholm och vi har även en mindre mottagning i Täby. Vi tar dessutom gärna emot klienter från hela landet via telefon eller nätet som Digitalt vårdmöte via vår APP. Oavsett om du möter oss på våra mottagningar eller digitalt kan du dock alltid känna dig helt trygg och väl mottagen. Samtalshuset är en registrerad vårdgivare under tillsyn av IVO och vi följer lagar och förordningar som gäller inom Hälso- och Sjukvårdsområdet.

Vi erbjuder behandling inom olika ångest-, oro- och depressionstillstånd, utmattningsdepressioner, tvångshandlingar, sorg, par- och familjerelationer, sex- och samlevnadsfrågor, konflikter, stress, ätstörningar, drogrelaterade frågor och coachningssamtal av olika typer.

Vår värdegrund är att vara tillgängliga, att hålla en hög kvalitet i det vi gör och att ha plånboksvänliga priser som gör det möjligt för de flesta att komma till oss.


Varmt välkommen till Samtalshuset!